اگر دندان شیری خیلی زود یا خیلی دیر بیفتد، چه مشکلات ارتودنسی ایجاد میشود؟

بسیاری از والدین سوال میپرسند دندان شیری چه زمانی باید بیفتد و اگر زودتر از آن کشیده شود و یا در زمان مورد انتظار نیفتد، مشکلی پیش می آید یا نه. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید زمان افتادن دندانهای شیری را بدانید.   زمان و توالی افتادن دندانهای شیری فرایند افتادن دندانهای شیری […]

اگر دندان شیری خیلی زود یا خیلی دیر بیفتد، چه مشکلات ارتودنسی ایجاد میشود؟ بیشتر بخوانید »