ارتودنسی پیزوسیژن

تسریع درمان ارتودنسی با روش پیزوسیژن برای اولین بار در ایران

پیزوسیژن ( Piezocizion ) روشی غیر مهاجم برای تسریع حرکت دندانی و کاهش زمان درمان ارتودنسی:

– درمان ارتودنسی من چقدر طول میکشد دکتر؟
این سوالی است که تقریبا همواره از متخصصین ارتودنسی پرسیده می شود. یکی از چالش های درمان ارتودنسی زمان درمان است. اغلب بیماران و متخصصین ارتودنسی به دنبال کاهش زمان درمان هستند.

در سال 1959 Kole وهمکارانش از مداخله راحی برای تسهیل حرکت دندان استفاده کردند. با مداخله جراحی مکانیسم بیولوژییک RAP ایجاد می شود واین حالت تسریع حرکت دندانی را سبب می شود. (Frost 1983)

در سال 2016 Brydon وهمکارانش در یک مرور سیستماتیک نشان دادند که تاثیر ورتیکوتومی در تسریع حرکت دندان غیر قابل انکار است.

ایراد روش کورتیکولوژی مهاجم بودن روش جراحی بود.

در سال 2009 Dibart و Kesser ازروش پیزوسیژن برای تسریع حرکت دندانی استفاده کردند. در این روش فلپ های جراحی باکال و لینگوال وجود ندارد. از Piezoelectric Knife برای ایجاد برش روی استخوان استفاده کردند. این روش نیاز به فلپ و حتی بخیه زدن نداشته کار بیمار تحت بی حسی موضعی انجام می گردد. درد و عوارض پس از عمل بسیار مختصر بوده ودر صورتی که توسط متخصص انجام گیرد عوارضی در پی ندارد.

در این روش می توان تا 50 %زمان درمان ارتودنسی را کاهش داد.

ویدئو انجام درمان ارتودنسی با روش piezocision برای اولین بار در ایران با استفاده از دستگاه پیزوسرجری