روش های درمان ارتودنسی

روش های درمان ارتودنسی

ارتودنسی پیشگیری

در برخی از مشکلات دندانی و اسکلتی، این امکان وجود دارد که با مداخله بهنگام در سن مناسب، مانع از پیشرفت مشکل شد. ولی در مواردی از قبیل بزرگی شدید فک پایین، امکان پیشگیری وجود ندارد…

ارتودنسی متحرک

این روش درمانی بیشتر در کودکان و قبل از سن 10-9 سالگی کاربرد دارند. به وسیله مورد استفاده در این نوع درمان پلاک می‌گویند. پلاک‌ها گاهی در یک فک وگاهی نیز در هر دو فک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ارتودنسی ثابت

درمان‌های ثابت در اغلب موارد در دوره دندانی دایمی به کار می‌روند و ممکن است بسته به شدت ناهنجاری در مواردی نیاز به کشیدن تعدادی از دندان‌های دائمی و جراحی فک باشد.

ارتودنسی با جراحی فک

عمل فک یا جراحی فک یا به اصلاح علمی آن جراحی ارتوگناتیک، عملی است که با هدف تغییر موقعیت یک یا دو فک صورت می‌ پذیرد.

ارتودنسی پیزوسیژن

پیزوسیژن یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های مرتبط با تسریع درمان ارتودنسی است که باعث افزایش سرعت حرکت دندانی و کاهش طول درمان ارتودنسی می‌گردد.

ارتودنسی نامرئی

بسیاری از مراجعین ما متمایل به انجام درمان ارتودنسی به گونه ای هستند که کمتر در معرض دید باشد.تکنولوژی های مدرنی هم در این زمینه طراحی…