محافظ دهان

اگر دندان قروچه شدید دارید یعنی دندانهایتان را در هنگام خواب یا حتی بیداری به هم می سایید یا می فشارید،  دندان هایتان به شدت تحت فشار قرار گرفته و ممکن است لب پر شده یا ترک بردارند و یا تحت فشار مداوم ساییده شوند.  برای جلوگیری از آسیب دیدن دندان ها از محافظ دهان […]

محافظ دهان بیشتر بخوانید »