اصلاح نامتناسب بودن فکها

اصلاح نامتناسب بودن فک ها منطبق نبودن فک ها بر هم یا نامتقارن بودن آنها مشکلاتی در غذا خوردن، صحبت کردن، خوابیدن و نفس کشیدن ایجاد میکند. دلایل زیادی وجود دارند که باعث ناهمگونی فک ها می شوند. در برخی موارد می توان مشکل را بدون نیاز به جراحی اصلاح کرد و در برخی موارد [...]

اصلاح نامتناسب بودن فکها بیشتر بخوانید »