مطالب و مقالات

2مهر, 1398

دیباند ارتودنسی

توسط: | برچسب ها: ,

زمانی که قرار باشد براکت های سیمی از روی دندان های فرد برداشته شود به آن دیباند ارتودنسی گفته می شود. درواقع می توان گفت دیباند ارتودنسی آخرین مرحله از فرایند ارتودنسی است. در این مرحله متخصص ارتودنسی وضعیت بریس ها را بررسی کرده و درصورت قرارگیری مرتب دندان ها در محل مناسب آن ها را از روی دندان ها جدا می کند. ارتودنتیست برای اینکه بتواند بریس ها را از روی دندان های بیمار جدا کند از ابزار مخصوص این کار استفاده کرده و فشار اندکی را برروی براکت […]
ادامه مطلب