آیا در آمدن دو دندان جلوی هم یا دندان کوسه ای نیاز به درمان دارد؟

دندانهای دائمی معمولا بین 5 تا 7 سالگی شروع به بیرون زدن از لثه میکنند. در روال طبیعی، دندانهای دائمی با فشاری که به دندانهای شیری وارد میکنند باعث حل شدن ریشه آنها میشوند. در نتیجه دندان شیری می افتد و مسیر برای بیرون زدن دندان دائمی باز میشود. اما گاهی اوقات دندان شیری به […]

آیا در آمدن دو دندان جلوی هم یا دندان کوسه ای نیاز به درمان دارد؟ بیشتر بخوانید »