تمیز کردن انواع مختلف ریتینر (تثبیت کننده ارتودنسی)

سیم گرفتن دندانها مرحله اصلی درمان ارتودنسی است اما پس از چند ماه یا چند سالی که این درمان را پشت سر گذاشتید و زمان در آوردن سیم رسیده است، وارد مرحله جدید اما ساده و پایانی درمان ارتودنسی میشوید که گذاشتن ریتینر است که آن را به عنوان تثبیت کننده یا نگهدارنده ارتودنسی هم …

تمیز کردن انواع مختلف ریتینر (تثبیت کننده ارتودنسی) ادامۀ مطلب »