کنگره بزرگ جامعه دندانپزشکی کشور اکسیدا 2022

کنگره بزرگ جامعه دندانپزشکی کشور اکسیدا 2022 که در حقیقت بزرگترین گردهمایی علمی دندانپزشکان سراسر کشور است، در تاریخ 24 لغایت 27 خرداد 1401در تهران مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار می گردد.

کنگره بزرگ جامعه دندانپزشکی کشور اکسیدا 2022 بیشتر بخوانید »