اور بایت

اوربایت (Overbites) وضعیتی است  که در آن دندانهای بالایی بیش از اندازه پایین آمده و بخش زیادی از سطح دندانهای جلویی پایینی را می‌پوشانند ( 30 تا 50% ). اوربایت در واقع نوعی مال اکلوژن است.  مال اکلوژن به عدم تماس صحیح دندان‌ها با یکدیگر در هنگام بسته‌ بودن فکها، گفته می‌شود. در بیشتر موارد …

اور بایت ادامۀ مطلب »