درباره ما

بیوگرافی دکتر فاضل فیروزی

دکتر فاضل فیروزی در سال ١٣٧٣ خورشیدی با رتبه عالی در آزمون جامع پذیرش دانشگاههای کشور در رشته دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدند. در سال ١٣٧٩ پس از دریافت درجه دکترای عمومی دندانپزشکی با معدل عالی از این دانشگاه به مدت سه سال در مناطق محروم به هموطنان عزیزمان ارایه خدمت نموده و در سال ١٣٨٢ در رشته تخصصی ارتودنسی دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال ١٣٨۶ با رتبه معدلی ممتاز از آن دپارتمان فارغ التحصیل گردیدند. درسال ١٣٨۶ امتحان بورد تخصصی ارتودنسی را هم با موفقیت پشت سر گذاشته و سپس در کلینیک خصوصی خود به مداوای بیماران پرداختند. در سال ١٣٩٢ درامتحان پذیرش دوره فلوشیپ فوق تخصصی ارتوسرجری و سندرومهای کرانیوفاشیال دپارتمان ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته شده و در سال ١٣٩۴ وپس از کسب دانش و تجربیات گرانبها از محضر اساتید گرانقدر فارغ التحصیل گردیدند. دکتر فاضل فیروزی از طرف همکاران متخصص ارتودنسی عضو انجمن ارتودنتیستهای ایران یک دوره به عنوان بازرس انجمن برگزیده شده و در حال حاضر عضو هیات مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران می باشند.

  • عضو انجمن ارتودنتیستهای آمریکا (AAO)
  • عضو انجمن ارتودنتیست های ایران (IAO)
  • عضو فدراسیون جهانی ارتودنتیستها (WFO)
  • به عنوان بازرس در هیات مدیره انجمن ارتودنتیستهای ایران
  • دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١٣٧٩-١٣٧٣
  • دکترای تخصصی ارتودنسی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با معدل ممتاز ١٣٨۶-١٣٨٢
  • دارای مدرک بورد تخصصی ارتودنسی سال ١٣٨۶
  • فلوشیپ ارتودنسی- جراحی فک و سندرومهای کرانیوفاشیال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل ممتاز ١٣٩۴-١٣٩٢

مهارت های دکتر

مقالات و سخنرانی‌ها

-Effect of Psychological Stress on Orthodontic Tooth Movement in Rats

Mirzakouchaki B, Firoozi F

Med Oral Patol Oral Cir, ٢۰١١, Mar ١: ١۶(٢): e ٢٨۵-٩١

-The Incidence, Classification, Etiology and the Embryology of Oral Clefts.

– سخنرانی در سمینار شکاف لب و کام با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آخن آلمان و ارائه به زبان انگلیسی
– Growth Modification and New Concepts
– سخنرانی در سمینار ارتودنسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه آزاد تهران

-Management of Congenital Lateral Missing. An Interdisciplinary Treatment.

– Complications In Orthodontics, Diagnosis, Treatment Plan and Mechanotherapy

–  سخنرانی در سمینار ارتودنسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

– Space Management and Interceptive Treatments in Preadolescent Patients.

– Combination of Fixed and Removable Appliances In Orthodontic Treatments.

Showkatbakhsh A. Firoozi F.

-Piezocision: Minimally Invasive Periodontally Accelerated Orthodontic Tooth Movement Procedure, Advantages and Disadvantages.

سخنرانی در دومین سمپوزیوم بین المللی علمی انجمن ارتودنتیست های ایران آذر ماه ۹۶ و سخنرانی در کنگره اکسید، انجمن دندانپزشکی ایران فروردین ۹۷

-Endodontic Considerations During Orthodontic Tooth Movement: Bringing the Clinical Point of View in to Focus.

سخنرانی در هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران، شهریور ۹۷

زبان های خارجی

انگلیسی: خوب دارای مدرک (IELTS)
ترکی: خوب
عربی: آشنا به زبان عربی

علاقه مندی‌ها

– New concepts about Distraction Osteogenesis in Cleft lip and Palate Patients.
– ٣D Printing in Orthognathic surgery.
– New Concepts about Aesthetics in Orthognathic surgery.
– Orthodontic Tooth Movement Acceleration.it id=۴]

دستیاران تیم ما

دستياران ما با آشنايی كامل با اصول استريليزاسيون، آشنايی با درمانهای مختلف ارتودنسی و دندانپزشكی، روابط عمومی بالا وآشنايی با نرم افزارهای مرتبط كامپيوتری آماده ارائه خدمات وپاسخگويی به مراجعين عزيز می باشند.