ارتودنسی کاموفلاژ

ارتودنسی کاموفلاژ یک راه حل درمانی برای افرادی است که دچار مشکلات حاد در فک و دندان ها هستند. این روش ارتودنسی زمانی مورد استفاده قرار میگیرید که نتیجه ی مطلوبی در زمینه فیزیولوژیکی مدنظر باشد. در واقع هدف از این درمان ارتودنسی پنهان کردن و اصلاح تناسب های اسکلتی و ناهنجاری های غیرقابل قبول است به طوری که نتیجه ارتودنسی کاموفلاژ  دندان های نامرتب و داشتن ظاهری زیبا است.

در اغلب موارد، ارتودنسی کاموفلاژ شامل جابجایی دندان از جمله عقب کشیدن دندان های جلویی فک پایین و یا فک بالا است که به طور غیرقابل قبولی بیرون زدگی دارند. با این روش، موقعیت دندان ها تغییر می کند و در نتیجه آن، ظاهر فرد نیز دچار تغییرات مطلوبی می شود.

به عبارتی، موارد استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ را می توان در دو مورد خلاصه کرد: 1. ناهنجاری های فکی شامل بیرون زدگی فک و یا دندان های بالایی و 2. ناهنجاری های فکی شامل عقب بودن فک و یا دندان های پایینی.

هدف از انجام درمان ارتودنسی کاموفلاژ

به طور کلی، انجام درمان ارتودنسی کاموفلاژ با سه هدف ویژه انجام می شود:

 1. ایجاد یک تعادل مناسب در چهره فرد
 2. حفظ سلامتی و بهبود دندان ها
 3. پایداری و ثابت ماندن دندان ها پس از اتمام دوره ارتودنسی

در نهایت، می توان ارتودنسی کاموفلاژ را به عنوان یک راه حل درمانی برای بهبود ویژگی های بافت نرم و سخت صورت و همچنین زیبایی صورت شناخت. در نتیجه، متخصص ارتودنسی در این روش درمانی تلاش می کند تا زمانی که فک چرخانده می شود فرد به بهترین حالت چهره و ظاهری خود دست پیدا کند.

کاربرد درمان ارتودنسی کاموفلاژ

 1. درمان عقب ماندگی فک پایین با استفاده از روش ارتودنسی کاموفلاژ

یکی از پرچالش ترین درمان های ارتودنسی، درمان ناهنجاری های کلاس 2 است. در این ناهنجاری ها فک فرد بیمار عقب تر از حد معمول آن است. در این صورت، اگر ناهنجاری عقب ماندگی فک پایین در دامنه خفیف تا متوسط باشد، می توان آن را با روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ اصلاح کرد. در این روش، متخصص ارتودنسی با استفاده از دستگاه های مخصوص این درمان، قوس دندانی فک بالایی را عقب تر می کشد و در برابر، قوس دندانی فک پایین را به سمت جلو می کشد در این صورت، اورجت یا همان فاصله افقی بین دندان های جلویی فک بالا و پایین کاهش پیدا می کند.

در برخی موارد، در این روش درمانی برای اصلاح عقب ماندگی فک پایین، ممکن است نیاز باشد که دو دندان آسیای کوچک در فک بالا کشیده شود. اما در صورتی که نیاز به کشیدگی دندان ها توسط متخصص ارتودنسی احساس نشود، می توان با استفاده از الاستیک های بین فکی کلاس 2، روابط دندانی را تغییر داد و نتایج قابل قبولی به دست آورد.

 1. درمان جلو زدگی فک پایین با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ

ناهنجاری های کلاس 3، معمولا به علت جلو زدگی بیش از حد دندان های فک پایین که غالبا به علت رشد بیش از اندازه فک پایین و رشد ناکافی فک بالا ، صورت می گیرد. همچنین، ممکن است دندان های جلویی فک پایین دچار بیرون زدگی شده و در برابر، دندان های جلویی فک بالا نیز دچار بی نظمی شوند. تمامی این موارد، ناهنجاری های کلاس 3 یا کراس بایت جلویی را تشکیل می دهند.

در برخی از بیماران فک پایین نسبت به فک بالایی کمی جلوتر است. در این صورت فک بالا نیز دچار عقب زدگی است. در روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ، متخصص ارتودنسی با استفاده از دستگاه های مخصوص این درمان، قوس دندانی فک پایین را عقب کشیده و در برابر قوس دندانی فک بالا را به سمت جلو می کشد. در این صورت، روابط دندان های فک بالا و پایین بهبود پیدا می کند و ظاهر فرد نیز دچار تغییرات مطلوبی می شود.

در اغلب موارد، در این روش درمان ارتودنسی نیازی به کشیدن دندان وجود ندارد و متخصص ارتودنسی تلاش می کند بدون کشیدن دندان های فرد جلو زدگی فک پایین را درمان کند. به این منظور، از الاستیک های بین فکی کلاس 3 استفاده می شود. همچنین ممکن است علاوه بر الاستیک های بین فکی، از مینی اسکرو نیز استفاده شود که این دستگاه کمک می کند قوس دندانی فک پایین بیشتر به سمت عقب کشیده شود که در نتیجه آن، روند درمان تسریع پیدا می کند.

 1. درمان تنگی فک بالا با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ

برخی از بیماران که دچار تنگی اسکلت فک بالا هستند برای درمان ارتودنسی اقدام می کنند. روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ در درمان تنگی فک بالا موثر است. اما در صورتی که این ناهنجاری در دامنه خفیف تا متوسط باشد. در این صورت متخصص ارتودنسی بدون اینکه روی فک جراحی انجام دهد، با استفاده از دستگاه های مخصوص این درمان، قوس دندانی بالا را عریض تر می کند که در نتیجه آن، تنگی فک درمان شده و روابط دندان های فک بالا و پایین بهبود می یابند.

معمولا در این درمان نیازی به کشیدن دندان ها وجود ندارد و متخصص ارتودنسی با استفاده از وایرهای عریض این درمان و همچنین با استفاده از کش های بین فکی مخصوص این ناهنجاری ها، درمان ارتودنسی کاموفلاژ را انجام می دهد و به این صورت، در طی درمان دندان ها حرکت کرده و فک عریض تر می شود که نتیجه آن، درمان تنگی فک است.

 1. درمان انحراف فک پایین با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ

در برخی از بیماران، فک از جهت عرض به یک سمت انحراف دارد و همچنین خط مرکزی جلویی دندان های فک بالا روی خط مرکزی دندان های جلویی فک پایین منطبق نیست. در این صورت، متخصص با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ و دستگاه های مخصوص این درمان، با حرکت افتراقی عرضی قوس دندانی بالا و پایین را با یکدیگر هماهنگ می کند. پس از آن می توان خط میانی دندان را تراز کرد.

درمان ارتودنسی کاموفلاژ ناهنجاری های خفیف تا متوسط انحراف فک پایین را برطرف می کند. پس از انجام این درمان رعایت بهداشت دهان و دندان ها بسیار ساده تر است و در نتیجه، دندان ها دچار پوسیدگی نمی شوند. همچنین با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ برای درمان انحراف فک پایین ظاهری زیباتر در فرد ایجاد می شود.

در این روش درمانی نیز، دندان ها کشیده و یا جراحی نمی شوند و از الاستیک های بین فکی مخصوص به منظور جلوگیری از کشیدگی های ناخواسته دندان ها استفاده می شود.

 1. درمان ارتفاع کم یا زیاد صورت با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ

در برخی از بیماران ارتفاع صورت آنها، از حد نرمال آن کمی بیشتر یا کمتر است. در این صورت با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ می توان این مشکل را اصلاح کرد. در این روش درمانی، موقعیت عمودی دندان های جلویی تغییر می کنند و در نتیجه آن، روابط دندانی اصلاح می شوند. حتی ممکن است در برخی از افراد موقعیت دندان های عقبی نیز تغییر کند. با این روش، علاوه بر اینکه روابط دندانی اصلاح می شوند، ظاهر فرد نیز دچار تغییرات مطلوبی می گردد.

برای درمان ارتفاع کم یا زیاد صورت با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ، دندان های جلویی فک در اصطلاح دندانپزشکی، اکسترود می شوند که به معنی تحریک رویش است  و در برابر، دندان های عقبی فک ها در اصطلاح دندانپزشکی، اینترود می شوند که به معنای کنترل شدن و فرو بودن دندان ها در استخوان فک است. در نتیجه این روش، فاصله عمودی بین دندان های جلویی بسته می شود و ارتفاع صورت فرد نیز کمی تغییر می کند.

در نتیجه، با استفاده از روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ می توان به ارتفاع صورت حداکثر یک سانت اضافه کرده و یا از ارتفاع آن کم کرد. همچنین، دندان ها هم راستا و مرتب می شوند و زیبایی ظاهری در چهره فرد به وجود می آید.

موارد منع انجام روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ

برخی از محدودیت ها هستند که مانع از انجام ارتودنسی کاموفلاژ می شوند. این محدودیت ها عبارتند از:

 • افرادی که ناهنجاری اسکلتی شدید کلاس 2 دارند و یا افرادی که دچار ناهنجاری های متوسط و شدید کلاس 3 هستند نمی توانند از این روش درمانی استفاده کنند.
 • ناهنجاری های اسکلتی عمودی نیز با استفاده از روش درمانی کاموفلاژ اصلاح نمی شود و یا اگر اصلاح شود، نتایج پایداری ندارد.
 • افرادی که دچار نامرتبی شدید دندان ها و یا بیرون زدگی بیش از حد دندان های جلویی هستند.
 • افرادی که سن بالایی دارند.
 • افرادی که از لحاظ پزشکی در خطر هستند و درمان ارتودنسی کاموفلاژ منجر به تشدید این خطرات در آنها می شود.
 • بیمارانی که از کم توانی ذهنی رنج می برند.
 • بیمارانی که از بیماری ها و مشکلات لثه رنج می برند و یا افرادی که طبق تجویز متخصص، انجام ارتودنسی کاموفلاژ باعث ایجاد مشکلات لثه در آنها می شود.

همچنین، از آنجایی که روش درمانی ارتودنسی کاموفلاژ دوره درمانی طولانی مدتی دارد، افرادی که مایل به رسیدن به نتایج فوری و پایدار هستند، نمی توانند از این روش درمانی به منظور اصلاح ناهنجاری ها و نامرتبی دندان ها و فک خود استفاده کنند.

در صورتی که هر یک از افراد بالا بدون توجه به این محدودیت ها برای درمان ارتودنسی کاموفلاژ اقدام کنند، دچار عارضه های جانبی می شوند که برخی از این عارضه ها طولانی مدت و غیرقابل درمان است. در نتیجه، قبل از هرگونه اقدامی توصیه می شود که با متخصص ارتودنسی خود مشورت کرده و مشکلات خود را با او درمیان بگذارید تا به نتیجه بهتری از درمان ارتودنسی کاموفلاژ دست پیدا کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/drfirouziortho/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/drfirouziortho/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107